הנהלת המועדון


אבידן נגר

יו"ר

ליאור ליובין

מנהל מקצועי

תומר ברזילי

מנכ"ל מעודון